Wednesday, September 30, 2009

Kemahiran Abad ke 21

Teknologi dalam Abad ke 21


Teknologi dalam abad ke 21 memainkan peranan yang penting dalam mentransformasi serta merubah masyarakat dan tempat bekerja.
•Pertumbuhan teknologi mencipta peluang untuk setiap orang agar lebih efisien di rumah mahupun di tempat kerja.
•Teknologi maklumat dan komunikasi telah menyelesaikan jurang komunikasi bagi sesebuah negara.

Tempat Kerja Abad ke 21


Suasana tempat kerja abad ke 21 dapat ditakrifkan:
•Teknologi komunikasi, pelanggan dan klien, menambah-nilai, pembelajaran sepanjang hayat, karier portfolio dan pembangunan sendiri.
oGenerasi hari ini perlu sentiasa membina kemahiran mereka untuk berjaya dalam pekerjaan.
oTeknologi digital telah memajukan tamadun manusia; ia juga telah meningkatkan piawaian mengenai kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam abad ke 21.
oDunia digital sudah tiba.

Kemahiran Asas Abad ke 21


•Kemahiran Maklumat dan Berkomunikasi
oKemahiran Maklumat dan Celik Media
oKemahiran Berkomunikasi
•Kemahiran Berfikir dan Menyelesaian Masalah
oPemikiran Kritikal dan Sistem
oMengenalpasti, Formulasi dan Menyelesai Masalah
oKreativiti dan Keintelektualan
oKemahiran Sesama Sendiri dan Perwatakan Sendiri
oKemahiran Kolaboratif dan Sesama Sendiri
oPerwatakan
oPertanggungjawaban dan Daya Penyesuaian Diri
oTanggungjawab Sosial

Peranan Teknologi


Teknologi meluaskan peluang untuk pelajar.
•Pelajar boleh mengakses maklumat secara segera dan yang sahih
•Penggunaan teknologi selari dengan peranan teknologi dalam masyarakat dan menyediakan pelajar untuk suasana pekerjaan masa depan
•Internet membawa maklumat yang kaya ke dalam bilik darjah. Maklumat boleh diakses oleh mereka di kawasan pendalaman.
•Teknologi membolehkan pelajar mengakses media untuk perkongsian sesama sendiri di mana pelajar mengumpul, maklumat, bertanya soalan dan membina pengetahuan berasaskan dapatan aktiviti mereka
•Teknologi membolehkan kolaborasi di kalangan pelajar

No comments:

Post a Comment